Begroting 2020

Het gaat goed in Nederland en in Houten, en toch zijn er forse financiële vraagstukken. De belangrijkste oorzaken hiervoor liggen buiten de directe invloedsfeer van de gemeente. Het financieel op orde houden van onze begroting vraagt opnieuw om ombuigingsmaatregelen. In de begroting is te zien waar het geld van de gemeente Houten vandaan komt, en waaraan dit het komende jaar wordt uitgegeven. De infographic geeft de begroting 2020 ‘in één oogopslag’ weer.