Begroting 2020

Programma Betrokken bij de samenleving

Omschrijving programma

Dit programma gaat over hoe we met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers willen samenwerken om tot mooie resultaten te komen. Dat samenspel is vandaag de dag anders dan een aantal jaren geleden. Gemeentelijk beleid komt nu tot stand door voortdurend hierover met elkaar in gesprek te zijn.
De samenlevingsagenda is een werkwijze om vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Een werkwijze waarbij we ons bewust zijn van de rollen en verantwoordelijkheid van de gemeente en haar partners. De Visie communicatie en participatie 2017-2021 'Communicatie is van ons allemaal' helpt ons hierbij. Zo gaan we zowel vanuit het college als vanuit de raad, op een vernieuwende manier de verbinding aan.
'We stellen de mens centraal' uit de Toekomstvisie Houten 2025 is leidend. Dat betekent ook dat vragen en initiatieven van de samenleving centraal staan. Dat willen we faciliteren met onder meer een zichtbare integrale wijkgerichte aanpak en verdere vernieuwing van de bestuursstijl.
Wij zijn een persoonlijke overheid. De dienstverlening is laagdrempelig en bij voorkeur digitaal. Daarnaast blijft telefonisch en persoonlijk contact altijd mogelijk. We ondersteunen en handelen naar wat mensen nodig hebben, passend bij onze verantwoordelijkheid als overheid.

Overzicht verbonden partijen
Geen

Deelprogramma's

  • Politiek en bestuur
  • Dienstverlening
ga terug