Begroting 2020

Programma Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De gemeente Houten wil dat haar dienstverlening professioneel en van hoog niveau is. We willen toegankelijk zijn. Digitale diensten zijn van groot belang om de toegankelijkheid te vergroten. Uiteindelijk willen we bereiken dat alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het moment dat het hun uitkomt (24/7) zaken kunnen doen met de gemeente. Daarvoor is onder meer nodig dat de websites van de gemeente voor iedereen even goed toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking.

Tegelijk zijn we een persoonlijke overheid. Dat houdt onder andere in dat we alternatieven voor digitale dienstverlening bieden, met name aan mensen die laaggeletterd en/of minder digitaal vaardig zijn. Persoonlijk contact is altijd mogelijk. We zijn gastvrij.  We gaan de verbinding aan en handelen naar wat mensen nodig hebben, met behoud van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Daarbij staat de bedoeling van de regels centraal. We laten procedures en systemen niet leidend zijn, maar gaan op zoek naar echte oplossingen. We leveren dienstverlening op maat.

Dit alles leidt ertoe dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners (onze ‘klanten’) zich steeds beter geholpen voelen. Ze vinden steeds makkelijker zelf hun informatie en vragen producten aan via de website. Het is onze klanten duidelijk waar ze terecht kunnen met vragen, opmerkingen of complimenten.

Doelstellingen