Begroting 2020

Programma Betrokken bij de samenleving

Doelstelling 2: Digitale dienstverlening zodat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons kunnen doen

Doelstelling 2

Digitale dienstverlening zodat inwoners en ondernemers 24/7 zaken met ons kunnen doen.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Gebruik E-formulieren

Productenoverzicht digitalisering  (e-formulieren)

7.270

9.368

12.000

12.500

13.000

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

We pakken digitaliseringsvraagstukken vraaggestuurd op, dat wil zeggen naar behoefte van de klant, zowel binnen als buiten de organisatie.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Alle meest gevraagde producten voor burgers en ondernemers zijn digitaal beschikbaar, 24/7.

ga terug