Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Deelprogramma Verkeersbeleid

Deelprogramma Verkeersbeleid

Wat willen we bereiken?

Bij dit deelprogramma is alleen de ambtelijke inzet (uren) begroot van degenen die zich bezighouden met het verkeersbeleid. Omdat de doelstellingen sterk verweven zijn met de doelstellingen elders in dit programma en met verkeersveiligheid (programma Veilig), is er bij dit deelprogramma niets opgenomen.