Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 2: Realisatie van circa 600 sociale huurwoningen tot 2025 en daarnaast woningbouwcorporatie Viveste faciliteren bij de 'veranderopgave' van 2.000 woningen

Doelstelling 2

Realisatie van circa 600 sociale huurwoningen tot 2025 en daarnaast verwezenlijken van de 'veranderopgave' van 2.000 woningen uit de bestaande voorraad sociale huur tot 2040.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Nieuwbouw sociale huurwoningen*

Viveste

66

71

93

100

70

2

Verkoop sociale huurwoningen (maximaal aantal)*

Viveste

50

43

41

50

50

2

% Sociale huurwoningen ten opzichte van totaal aantal woningen*

Team Ruimtelijke Ontwikkeling en U10-monitor

25%

25%

25%

25%

25%

*De veranderopgave van Viveste zal pas op langere termijn zichtbaar worden.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Viveste moet ca. 2.000 woningen uit de bestaande voorraad aanpassen/vervangen door meer passende woningen. De gemeente faciliteert en monitort de aanpassingen van de woningvoorraad (combinatie van nieuwbouw en verkoop).

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Opstellen van een plan waarin wordt aangegeven hoe en wanneer deze veranderopgave wordt uitgevoerd.

ga terug