Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: Een goed lopend winkelgebied in het Centrum, Castellum en het Oude Dorp met weinig leegstand

Doelstelling 1

Een vitaal, toekomstbestendig centrum Het Rond met meer bezoekers en minder leegstand.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Leegstandspercentage Centrum (Het Rond)

Koopstromenonderzoek Randstad (KSO)*

12%

X

11%

X

14%

1

Leegstandspercentage Castellum

Koopstromenonderzoek Randstad (KSO)*

13%

X

6%

X

4%

* KSO onderzoek vindt 2-jaarlijks plaats.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017/2018 is in overleg met de stakeholders de 'Kansenkaart Het Rond' opgesteld. Hiernaast is in 2019 de Ruimtelijke Koers Houten opgesteld. We gaan nu op basis van deze twee onderdelen plannen ontwikkelen en uitwerken om het centrum van Houten aantrekkelijker en toekomst bestendiger te maken. Inzet is vooral om te kijken hoe we de mix tussen winkels, horeca en dienstverlenende bedrijvigheid kunnen optimaliseren en of en waar we extra woningen in het centrum kunnen toevoegen.
Voor winkelcentrum Castellum staat het jaar 2020 vooral in het teken om de winkelruimte aan de Fossa Italica  te vullen en dit gebied één te laten worden met de rest van het centrum.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Het starten van de uitvoering van in ieder geval één kans uit de opgestelde kansenkaart Het Rond. Deze kans sluit aan bij de uitkomsten van de Ruimtelijke Koers Houten.

ga terug