Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Deelprogramma Fietsverkeer

Wat willen we bereiken?

De ambities om het fietsen te stimuleren zijn hoog. Landelijk wordt (vanuit Tour de Force) gestreefd naar 20% meer fietskilometers in 2027. Dit is een stevige ambitie! Als Fietsstad willen wij hieraan graag ons steentje bijdragen. Ook wij willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, met name de ritten korter dan 7,5 kilometer, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. Dit vraagt vooral verbeteringen in het buitengebied.

Ook stimuleren we het fietsen als onderdeel van de totaal aan verplaatsingen. We willen toe naar een volwaardig servicenetwerk voor mobiliteit (fiets, openbaar vervoer , auto), met daarin ook aandacht voor de ‘’last mile’’ verplaatsingen naar bestemmingen.  In 2020 zullen we hiervoor in gesprek gaan met een aantal bedrijven als Expo Houten, van der Valk en met de nieuwe bedrijven op het bedrijven terrein werklandschap de Meerpaal.

Doelstellingen