Begroting 2020

Programma Samen Leven

Deelprogramma Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Cultuur speelt een belangrijke rol bij het gemeenschapsgevoel en de identiteit van de samenleving. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers betrokken bij het cultuuraanbod. Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van jong en oud en zorgt voor ontmoeting tussen inwoners van verschillende leeftijd, afkomst en gezindheid. Cultuur maakt zo de rijke Houtense leefomgeving zichtbaar. Bij de lopende cultuurvisie is de waarde van cultuur voor de Houtense samenleving het uitgangspunt.

Dit strekt zich ook uit tot de rol van de bibliotheek. Deze moet, als onderdeel van het Huis van Houten, laagdrempelig zijn en een ontmoetingsplek vormen voor inwoners. Het terugdringen van laaggeletterdheid is een belangrijk doel.

Doelstellingen