Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 1: Actieve cultuurparticipatie vergroten

Doelstelling 1

Actieve cultuurparticipatie vergroten.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Volwassenen die ten minste 1 keer per maand actief cultuur hebben beoefend in georganiseerd verband (%)

Monitor Sociale Kracht

13%

13%

13%

15%

16%

1

16- 23 jarigen die lid zijn van of actief zijn bij een culturele organisatie (dans, toneel, film, muziek etc.) (%)*

Jongerenpeiling

11%

X

13%

15%

15%

*Deze indicator geeft een beeld van de inwoners boven de 16. Er is geen goede indicator beschikbaar voor jongere jeugd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

In samenspraak met het culturele veld worden de resultaten van de "Uitvoeringskalender Cultuurvisie 2017- 2019" in beeld gebracht. Er wordt daarna een nieuwe uitvoeringskalender geformuleerd voor 2020 en 2021. Het bevorderen van cultuurparticipatie van zowel jeugd als volwassenen, met specifieke aandacht voor cultuureducatie in het onderwijs, zijn een belangrijk onderdeel van de uitvoeringskalender.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Aantal kinderen dat gebruik maakt van jeugdcultuurfonds

Jeugdcultuurfonds

X

X

30

45

50

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

In de, met het culturele veld, op te stellen uitvoeringskalender 2020- 2021, worden concrete prioriteiten en prestaties geformuleerd.

1

Het plan voor versterking van cultuureducatie in het onderwijs wordt uitgevoerd en verfijnd voor de lange termijn.

ga terug