Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 1: Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk

Doelstelling 1

Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken hierbij gebruik van hun sociaal netwerk.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Cliënten (jongeren/ouders) kunnen beter hun problemen oplossen (%)*

CEO Jeugd

X

51%

X

50%

50%

* In 2019 wordt een pilot gestart met een nieuw instrument "Ervaringswijzer". Als gevolg hiervan kan formulering van de indicator in 2020 wijzigen.  

Betrokkenheid verbonden partijen

GGDrU wil dat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Hiertoe werkt GGDrU aan thema’s als alcohol, drugs, roken, weerbaarheid, overgewicht, bewegen, voeding, seksuele ontwikkeling, eenzaamheid en depressie. Samen met andere partijen zoals gezondheidszorgorganisaties, scholen en sportorganisaties, investeert GGDrU in preventie. De Jeugdgezondheidszorg geeft preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, individueel of in groepen, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Netwerken van onderlinge ondersteuning stimuleren zoals het netwerk pleegzorg en buurtgezinnen.
  • Opvoedondersteuning zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en kenniscafe's voor ouders beter vindbaar maken

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Ook in 2020 organiseren we samen met SHINE en Van Houten&co een jongerenbijeenkomst.

ga terug