Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 2: Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk

Doelstelling 2

Inwoners benutten hun eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Inwoners die voor hulp of zorg (waarschijnlijk) terecht kunnen bij buurtgenoten (%)

Monitor Sociale Kracht

83%

84%

81%

83%

83%

2

Zelforganiserend vermogen

Monitor Sociale Kracht (score 1-10)

7,2

7,2

7,2

7,3

7,3

Betrokkenheid verbonden partijen

Het Steunpunt mantelzorg wordt uitgevoerd door VanHouten&co.

Aan de mantelzorgmarkt werken onder andere de volgende organisaties mee:

  • VanHouten&Co
  • Handje Helpen
  • Lister
  • Zorgspectrum
  • Boogh
  • en nog vele anderen

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven VanHouten&co subsidiëren voor het Steunpunt Mantelzorg. Bij dit Steunpunt kunnen inwoners terecht met hun vragen over hun mantelzorgsituatie. De medewerker van het Steunpunt geeft informatie en advies en verleent emotionele ondersteuning.

Tijdens de markt voor mantelzorgers zijn professionele organisaties en informele organisaties aanwezig om de mantelzorgers te informeren over ondersteuning. Veel bezoekers geven aan het belangrijk en nuttig te vinden dat ze hierover geïnformeerd worden. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de markt de waardering voor hen. In 2020 gaan we door met de markt. Omdat het mantelzorgcafé een waardevolle bijdrage levert, gaan we daar in 2020 ook mee door.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Aantal mantelzorgwaarderingen

Gemeente

473

600

653

700

700

ga terug