Begroting 2020

Programma Samen Leven

Doelstelling 2: Participatie door onbetaalde inzet

Doelstelling 2

Participatie door onbetaalde inzet.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Aantal plaatsingen inwoners  Houten op betaald en onbetaald werk

Rapportage 4e kwartaal WIL

88

146

229

146

175

Betrokkenheid verbonden partijen

De WIL gaat in Houten het lokale werkteam ondersteunen bij een dienstverlening die gericht is op Houten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor veel inwoners is betaald werk een te grote stap. De WIL en het lokale werkteam zal inwoners met een uitkering ook begeleiden naar onbetaald werk. Sociale uitsluiting willen we hiermee voorkomen.

In de Houtense Werktafel breiden we het aantal publiek-private samenwerkingen uit waarin we statushouders en andere inwoners werknemersvaardigheden laten opdoen. Hierdoor krijgt de klant meer vertrouwen en eigenwaarde en wordt de gezondheid verder bevorderd. Ook een stukje scholing komt hierbij kijken zodat de inwoner hierna wel de stap kan maken naar betaald werk. Voor sommige inwoners, zal ook na scholing, die stap niet kunnen worden gemaakt. We houden oog voor deze inwoners en proberen zoveel mogelijk een plek aan te bieden waarin deze inwoner wel op zijn plek is.  

In 2020 hebben we daarbij meer oog voor werk als middel van herstel voor inwoners. Dit kan bijvoorbeeld met een basisbaan of IPS, dat ingezet kan worden voor mensen met psychische problematiek.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

We hebben de participatiemogelijkheden geïnventariseerd van 20 van de klanten uit klantgroep 4 die we in beeld hebben.

ga terug