Begroting 2020

Programma Samen Leven

Deelprogramma Werk

Wat willen we bereiken?

Werk blijft een belangrijk middel om mee te doen in de maatschappij. We willen dat zoveel mogelijk mensen betaald of onbetaald werk kunnen verrichten, waarbij betaald werk het hoogste goed blijft.

Belangrijke uitgangspunten bij dit streven zijn:

 • Het uitgangspunt is de inwoner
 • We zoeken het liefst werk in Houten
 • Het werk moet op maat van de inwoner zijn
 • We willen werk voor de lange termijn

Dit doen we door op een viertal vlakken extra inzet te plegen:

 • In 2020 start de Innovatieagenda gemeenten-WIL. Onderdeel is de ‘Houtense Werktafel’ die zich richt op samenwerking met het bedrijfsleven in Houten. Één begeleider helpt de inwoner vanaf de start naar werk. Hierbij zijn vele werkvormen mogelijk:
  • vrijwilligerswerk
  • dagbesteding
  • betaalde arbeid
 • In 2020 werken we aan de pilot "Houtense Werkplaats". Hierbij wordt nog meer de verbinding gezocht met de Houtense voorzieningen van jeugd en Wmo. In de pilot begeleiden we een aantal inwoners naar werk met behulp van een team van medewerkers. Dit zijn medewerkers die beschikken over middelen en kennis vanuit het gehele sociale domein. Deze pilot zal doorgang vinden onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
 • We ronden ons onderzoek met de Hogeschool Utrecht (HU) en Movisie af. Hierbij kijken we met onze professionele partners welke werkwijzen goed werken om werk te vinden. Daarbij stellen we de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal.  
 • Houten neemt deel aan het Europese project CoSIE. Hierbij wordt gezocht naar nieuwe manieren om aan te sluiten op behoeften en mogelijkheden van inwoners. In 2020 werken we de lessen uit die we in 2019 hebben geleerd.

Doelstellingen