Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie

Wat willen we bereiken?

Het behoud van cultuurhistorische waarden voor toekomstige generaties.

Doelstellingen