Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap)

Doelstelling 1

Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap).

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

Provinciale beoordeling van de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van cultuurhistorie en archeologie in het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Provincie Utrecht

adequaat

adequaat

adequaat

adequaat

adequaat

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Een goede inbedding en bescherming van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen.
  • Het huidig beleid vernieuwen door met de samenleving een Visie Erfgoed op te stellen.
  • Stimuleren van onderhoud van gebouwd erfgoed door het proactief benaderen, adviseren en begeleiden van monument-eigenaren. Daarbij wijzen op subsidieregelingen en belastingvriendelijke mogelijkheden, en assisteren bij vergunningstrajecten.
  • Onderzoeken hoe monumenteigenaren verder ondersteund kunnen worden (aanbevelingen Monumentenwacht).
  • Het periodiek laten monitoren van de staat van gemeentelijke monumenten door de Monumentenwacht.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

Het creëren van een gemeentebrede gebiedsdekkende cultuurhistoriekaart. We trekken daarbij op met de provincie en met de gemeente Wijk bij Duurstede.

1

Nieuwe Erfgoedverordening om wijzigingen in de Erfgoedwet te verwerken.

1

Monumentencommissie evalueren en herbenoemen (conform cyclus college, eens per 4 jaar).

1

Vaststellen van nieuw cultuurhistorisch en archeologisch beleid.

1

Aangepaste samenstelling Erfgoedcommissie (nu nog Monumentencommissie genoemd).

ga terug