Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 1: Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte

Doelstelling 1

Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

% Inwoners dat tevreden is over het aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving

Monitor Sociale Kracht

70%

69%

75%

75%

75%

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Inspecties (3 x per jaar) en onderhoud en vervanging van speeltoestellen en sport- en spellocaties in de openbare ruimte.
  • Bij vervanging van speeltoestellen bepalen we in overleg met de buurt hoe de locatie het best kan worden ingericht: met of zonder speeltoestellen.
  • Wij stimuleren en faciliteren initiatieven uit de samenleving om bijzondere (sportieve) sport- en spelvoorzieningen te realiseren.
ga terug