Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Deelprogramma Leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en aantrekkelijk is en uitnodigt tot ontmoeting en beweging. Het uitgangspunt voor het beheer van de openbare ruimte is het door de raad vastgestelde Beeldkwaliteitskader.
We willen ook de biodiversiteit in de gemeente vergroten.

Doelstellingen