Begroting 2020

Programma Duurzame leefomgeving

Doelstelling 3: Goede duurzame verlichting ter verbetering van de veiligheid

Doelstelling 3

Goede openbare verlichting.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

3

% Duurzame verlichting

Team VOB

20%

24%

28%

31%

31%

3

% Inwoners dat vindt dat het buiten goed is verlicht in de buurt

Monitor Sociale Kracht

85%

85%

85%

85%

85%

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Onderhoud van de openbare verlichting conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitskader.
  • Individuele lampstoringen worden binnen 5 werkdagen verholpen en meervoudige lampstoringen binnen 2 werkdagen.
  • Bij vervanging kijken wij kritisch naar het benodigde aantal lichtmasten, vermogen en lichtopbrengst. We kiezen zoveel mogelijk voor energiezuinige LED-verlichting en aluminium masten. Aluminium masten zijn duurzamer: schilderen is niet nodig en de levensduur is minimaal 40 jaar (oude masten 30 jaar).
  • Waar mogelijk voeren wij gesubsidieerde pilots uit met nieuwe typen verlichting.
  • In verband met de aanbesteding van een nieuw onderhoudscontract vindt er in 2020 geen grootschalige vervanging van verlichting plaats.
ga terug