Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Doelstelling 2: Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten

Doelstelling 2

Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Gemiddeld aantal instappers in de bus per dag (totaal van alle haltes)

Qbuzz

700

747

772

780

800

1

Aantal treinreizigers (in en uit per dag) station Houten

ProRail

7.367

7.905

7.864

7.900

8.000

1

Aantal treinreizigers (in en uit per dag) station Castellum

ProRail

4.019

4.581

4.986

5.000

5.200

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Intensief overleg met de provincie, buurgemeenten, landelijke partners en belangengroepen over de voor Houten belangrijke dossiers met betrekking tot bereikbaarheid per openbaar vervoer.
  • Bij de jaarlijkse aanpassing van het OV-Uitvoeringsplan en het Vervoersplan worden wensen vanuit Houten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij de concessienemer en -verlener.
  • (Gelegenheids-)reizigers beter informeren over mogelijkheden van openbaar vervoer (bijvoorbeeld via social media).
  • Deelname aan het regionale U15-project 'Goed op Weg' dat bedrijven stimuleert om hun mobiliteit te verduurzamen door meer gebruik te maken van OV en fiets.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

In overleg met de nieuwe bedrijven van het sport- en werklandschap verkennen van mogelijke invulling van de last mile verplaatsing voor treinreizigers. Opties als bereikbaarheid per bus en fiets zullen worden besproken.

ga terug