Begroting 2020

Programma Goede bereikbaarheid

Deelprogramma Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Om een alternatief te bieden voor het gebruik van de auto is het van belang dat we de sterke positie van het openbaar vervoer behouden en intensiveren. We willen in Houten geen verschraling van het openbaar vervoer. We zetten maximaal in om de voorgestelde wijzigingen in de busdienstregeling te voorkomen. Een goed openbaar vervoer netwerk levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten, de mobiliteit van mensen die minder of geen gebruik maken van auto of fiets (ouderen, jongeren en minder validen) en aan een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen.

Naast openbaar vervoer voor de komende jaren, wordt in regionaal verband ook onderzoek uitgevoerd naar het openbaar vervoer op lange termijn. In 2019 is het toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 vastgesteld. Dit onderzoek is een bouwsteen voor processen als het REP, U Ned en de ruimtelijke koers van Houten.

Doelstellingen