Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 1: Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten

Doelstelling 1

Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

1

% Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt

Monitor Sociale Kracht

4%

6%

4%

3%

3%

1

% Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt op het Rond

Monitor Sociale Kracht

12%

12%

7%

11%

10%

1

Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

5,2

4,6

3,8

4

4

1

Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

2,6

2,6

2,5

2,3

2,3

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ook in 2020 spelen we in op actuele veiligheidskwesties. We doen dat voornamelijk door actief te communiceren naar onze inwoners, bedrijven en instellingen. Dat gaan we onder meer doen met een nieuwe vorm van pop-up veiligheidsvoorlichting. We denken hierbij aan de inzet van bijvoorbeeld een Houten Veilig bakfiets met voorlichtingsmateriaal. Deze vorm van voorlichting kan (daar waar nodig) snel en flexibel worden ingezet.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

1

In 2019 is de eerste stap gezet in de actualisatie van de Houten Veilig campagnes met de ontwikkeling van een nieuw logo. De verschillende veiligheidsonderwerpen zoals autokraak en fietsdiefstal worden nu stapsgewijs geactualiseerd.  

1

Er is behoefte aan een flexibele en eenvoudige manier van veiligheidsvoorlichting op locatie (pop up veiligheidsvoorlichting). We gaan bij wijze van proef een bakfiets inzetten.

ga terug