Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 2: Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak, fietsdiefstal en winkeldiefstal

Doelstelling 2

Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak, fietsdiefstal en winkeldiefstal.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

3,4

2,1

1,3

1,9

1,0

2

Aantal aangiften van (poging) woninginbraak

Politie

164

101

63

90

90

2

Aantal aangiften autokraak

Politie

271

191

232

225

200

2

Aantal aangiften fietsdiefstal

Politie

182

192

142

165

150

2

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

1,2

1,0

1,0

1,3

1,3

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op hot spot locaties treffen we maatregelen die ook in 2020 doorlopen. Op het parkeerterrein van de Expo wordt een aantal punten aangepakt (snoeien, andere bebording en mogelijkheid tot tijdelijke afsluiting). Om fietsdiefstal verder tegen te gaan wordt een pakket aan maatregelen uitgevoerd waarbij de nadruk ligt op het registreren van de fiets (www.stopheling.nl) en het gebruik van een tweede slot.

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

2

Aantal deelnemers Burgernet*

Team Samenleving

5.020

5.090

5.696

5.800

5.900

* Inwoners kunnen lid worden van Burgernet via aanmelding op de website van burgernet of via het downloaden van een app. Over het aantal appgebruikers zijn geen cijfers beschikbaar. Het werkelijk aantal burgernetdeelnemers ligt daarom hoger dan het aantal dat hier wordt weergegeven.

Doel

Omschrijving prestatie 2020

2

Twee keer per jaar een flyeractie waarbij zogenaamde stuurhangers aan geparkeerde fietsen worden bevestigd gericht op het gebruik van een tweede slot ter voorkoming van fietsdiefstal.

2

Inzet van (tijdelijk) cameratoezicht op hot spots.

ga terug