Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Doelstelling 4: Het bevorderen van dierenwelzijn

Doelstelling 4

Het bevorderen van dierenwelzijn.

Effectindicatoren

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • De wettelijke taken van de gemeente voor de opvang van zwerfdieren voeren de Dierenambulance en verschillende opvangcentra uit. Deze samenwerking ligt vast in overeenkomsten.
  • De gemeente voert actiepunten uit en beantwoordt onderzoeksvragen zoals die zijn gesteld in de nota dierenwelzijn.
ga terug