Begroting 2020

Programma Veilige leefomgeving

Deelprogramma Fysieke veiligheid

Wat willen we bereiken?

Onder fysieke veiligheid wordt verstaan de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en tegen onheil, waarbij de fysieke omgeving en haar condities een dominante factor vormen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de zorg voor brandveiligheid, verkeersveiligheid, bouwveiligheid, omgevingsveiligheid en externe veiligheid.

We willen bereiken dat de fysieke veiligheid in de gemeente Houten zo groot mogelijk is. Hierin betrekken wij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren en betrekken hierbij onze partners, zoals de Veiligheidsregio Utrecht.

Doelstellingen